Carrera Popular Tierra de Pinares. Iscar. 22/10/2016
DISTANCIA 5 KILOMETROS
https://drive.google.com/file/d/0BxQUDO-0hP3cRDREUE1qbVB2Z2QyQ0N4R1JlUzBWQWRiZy1V/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0BxQUDO-0hP3cTGRFWFZoTEUyUHB6c1pzVEZNcGh5TGV1SWQ0/view?usp=sharing
 DISTANCIA 10 KILOMETROS
https://drive.google.com/file/d/0BxQUDO-0hP3cSFhIMlc1eVVNOUlLcXQzN0xEeHZGc2hwak9F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxQUDO-0hP3cRDVuZWZGUUx2dExpNnhUVXBpdDVwUnVkQkl3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxQUDO-0hP3cRDVuZWZGUUx2dExpNnhUVXBpdDVwUnVkQkl3/view?usp=sharing